Samtycke Riobiografen

Bion samtycke
Ger du Rio biografen rätt att dela videorna som görs på bion som du deltar i på sociala medier och hemsida som sköts av Riobiografen *